majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností, geodetické služby, inžinierska činnosť v stavebníctve, konzultačná a poradenská činnosťemail
info@mmcinvest.sk
miroslav.mihal@mmcinvest.sk
katarina.mihalova@mmcinvest.sk

kontaktná osoba
Mgr. Katarína Mihálová
tel.: +421 41 516 61 25
mobil: +421 +421 918 246 889

adresa spoločnosti
Kuzmányho 8428/20A, 010 01 Žilina

sídlo kancelárie
Veľká Okružná 26A, 010 01 Žilina